app-logo
app-logo
O nas
Nasze usługi
Porady
Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń.

Pracujemy 7 dni w tygodniu:

pn-pt w godz. 07.00-22.00

sb-nd w godz. 08.00-22.00

Serwis Pieców Gazowych | 8 min

Piece gazowe ACV – kody błędów (znaczenie i naprawa)

Opublikowano

Wyposażenie budynku w dobre urządzenie do ogrzewania, jak i podgrzewania wody użytkowej jest kluczowe dla sprawnej organizacji domu lub obiektu innego przeznaczenia. Choć obecnie można zdecydować się na wiele innowacyjnych rozwiązań, nadal często wybieraną opcją jest kocioł, w tym piec ACV. Kody błędów wyświetlające się na tego typu urządzeniach mogą jednak spowodować przerwy w dostarczaniu ciepła, a także kosztowne naprawy. Sprawdź, co oznaczają najczęściej pojawiające się na piecach ACV komunikaty i podejmij właściwe działanie.

 

Piec gazowy ACV – kody błędów i ich specyfika

 

Wśród kotłów gazowych, które cieszą się powodzeniem, można wyróżnić piec gazowy ACV. Kody błędów mogą niekiedy pojawiać się także na mało awaryjnych urządzeniach zarówno tej marki, jak i innych. Nie wszystkie komunikaty jednak stanowią powód do niepokoju. W wielu przypadkach kody błędów w piecach ACV to jedynie powiadomienie o toczącym się niezbędnym procesie lub wskazanie sytuacji, na którą z powodzeniem można zareagować samodzielnie.

Czasami też w piecu ACV kody błędów wskazują sytuacje, w których konieczne jest wezwanie serwisantów, ponieważ działanie na własną rękę może spowodować pogorszenie stanu instalacji i być zagrożeniem zarówno dla pieca, jak i bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. Serwisantów, którzy doskonale znają się na różnych modelach pieców ACV, znajdziesz w serwisie Naprawa.pl.
 

Piec gazowy ACV – kody błędów w piecach serii HRE
 

W piecach gazowych ACV serii HRE najczęściej występujące kody błędów oznaczane są cyframi i liczbami. Należą do nich takie kody jak:
 

 • 10-14 – usterka czujnika temperatury zasilania,
 • 20-24 – usterka czujnika temperatury powrotu,
 • 0 – usterka czujnika po wykonanej autodiagnozie,
 • 1 – zbyt wysoka temperatura,
 • 2 – zamienione czujniki,
 • 4 – brak sygnału płomienia (w piecu ACV błąd 4 jest jednym z pojawiających się stosunkowo często),
 • 5 – błędny sygnał płomienia, (piec ACV błąd 5 wskazuje dość często),
 • 6 – usterka systemu wykrywania płomienia,
 • 8 – niewłaściwa prędkość obrotowa wentylatora.
   

Piec gazowy ACV – kody błędów w kotłach serii SOLO
 

W urządzeniach serii SOLO, kody błędów oznaczone są następującymi liczbami:
 

 • 7 – zbyt wysoka temperatura spalin wynosząca powyżej 145 stopni Celsjusza,
 • 13 – dokonano pięciu resetów kotła w czasie krótszym niż 15 minut,
 • 25 – sprawdzanie oprogramowania karty nie powiodło się,
 • 34 – napięcie zasilania jest niższe niż 170 V,
 • 37 – czujnik temperatury spalin jest poza zakresem,
 • 46 – czujnik drugiego obiegu hydraulicznego jest poza prawidłowym zakresem,
 • 47 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej w zasobniku znajduje się poza prawidłowym zakresem,
 • 48 – czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się poza prawidłowym zakresem,
 • 50 – czujnik ciśnienia nie został wykryty w sposób prawidłowy,
 • 57 – ciśnienie na poziomie poniżej 0,4 bar,
 • 58 – ciśnienie powyżej 2,7 bar,
 • 59 – ciśnienie hydrauliczne poniżej 0,7 bar,
 • 68 – temperatura w strefie ogrzewania 1 nie jest mierzona od ponad 5 minut,
 • 69 – temperatura w strefie 2 nie jest mierzona od ponad 5 minut,
 • 73 – otwarte wejście zabezpieczenia ogrzewania podłogowego,
 • 81 – sprawdzenie czujników na wyjściu oraz powrocie w toku,
 • 101 – 3 kolejne próby uruchomienia zostały zakończone niepowodzeniem,
 • 102 – fałszywy płomień,
 • 104 – zbyt wysoka częstotliwość zaników płomienia w modulacji w danym okresie,
 • 105 – sprzężenie zwrotne wentylatora nie odpowiada żądanej prędkości,
 • 107 – wykryto kilkukrotne przegrzanie spalin,
 • 109 – kontrola obwodu sterowniczego zaworu gazu nie powiodła się,
 • 112 – sprawdzenie karty pamięci nie powiodło się,
 • 115 – delta między temperaturą na zasilaniu i powrotem przy postoju jest zbyt duża,
 • 116 – temperatura na wyjściu nie ulega zmianie po uruchomieniu palnika,
 • 117 – temperatura na powrocie nie ulega zmianie w ciągu 24 godzin,
 • 118 – niespójne zmiany temperatur na czujniku temperatury na wyjściu,
 • 119 – niespójne zmiany temperatur na czujniku temperatury na powrocie,
 • 121 – kontrola obwodu zarządzania wejściami analogowymi nie powiodła się,
 • 132 – osiągnięcie temperatury bezpieczeństwa na wejściu lub powrocie,
 • 135 – czujnik temperatury na zasilaniu poza prawidłowym zakresem,
 • 136 – czujnik temperatury na powrocie poza prawidłowym zakresem,
 • 148 – kilka niepowodzeń cykli przegrzewu antybakteryjnego,
 • 171 – kilkukrotne przegrzanie na obiegu 2,
 • 195 – kilka niestandardowo długich załadunków c.w. zasobnika.
   

Piec ACV – kody błędów kotłów serii HeatMaster
 

W piecach HeatMaster ACV kody błędów oznaczane są za pomocą litery E oraz odpowiedniego oznaczenia liczbowego. Wśród pojawiających się komunikatów, użytkownicy mogą zobaczyć takie jak:
 

 • E01 – brak zapłonu, palnik nie uruchomił się po wykonaniu pięciu prób zapłonu,
 • E02 – fałszywy płomień lub płomień pojawiający się przed zapłonem, w przypadku pieca ACV błąd 02 można niekiedy zlikwidować poprzez podłączenie uziemienia lub usunięcie zanieczyszczeń z elektrod,
 • E03 – wysoka temperatura pieca, która przekracza 105 stopni Celsjusza,
 • E05 – błędna prędkość wentylatora,
 • E07 – wysoka temperatura spalin,
 • E08 – błąd płomienia,
 • E09 – błąd zaworu gazowego,
 • E12 – błąd wewnętrzny sterownika,
 • E13 – zbyt wiele wykonanych prób resetowania pieca,
 • E15 – błąd odczytu temperatury czujnika,
 • E16 – awaria czujnika zasilania,
 • E17 – awaria czujnika powrotu,
 • E18 – awaria czujników zasilania i powrotu,
 • E19 – awaria płomienia,
 • E21, E25 – błąd wewnętrzny,
 • E30 – zwarcie czujnika zasilania,
 • E31 – przerwa w pracy czujnika zasilania,
 • E32 – zwarcie czujnika c.w.,
 • E33 – przerwa w działaniu czujnika c.w.,
 • E34 – niskie napięcie,
 • E37 – niski poziom wody,
 • E43 – zwarcie czujnika powrotu,
 • E44 – przerwa w działaniu czujnika powrotu,
 • E45 – zwarcie czujnika temperatury spalin,
 • E46 – przerwa w działaniu czujnika temperatury spalin,
 • E47 – błąd czujnika ciśnienia wody,
 • E76 – otwarte styki presostatu ciśnienia gazu,
 • E77 – zbyt wysoka temperatura obiegu z mieszaczem,
 • E78 – zwarcie czujnika temperatury obiegu z mieszaczem,
 • E79 – przerwa w obwodzie czujnika temperatury z mieszaczem,
 • E80 – temperatura powrotu jest wyższa niż temperatura zasilania,
 • E81 – błąd czujnika, a temperatury zasilania i powrotu nie są równe,
 • E82 – blokada ochrony Delta T – Delta T zbyt wysoka,
 • E83 – zablokowanie Delta T,
 • E85 – ostrzeżenie pracy pompy,
 • E86 – awaria pompy,
 • E87 – przerwa w obwodzie termostatu granicznego,
 • E88 – blokada pompy,
 • E89 – nieprawidłowa nastawa, nastawa znajduje się poza zakresem,
 • E90 – błąd zgodności wersji oprogramowania,
 • E91 – zwarcie w obwodzie czujnika,
 • E92 – przerwa w obwodzie czujnika,
 • E93 – zwarcie czujnika temperatury zewnętrznej,
 • E94 – błąd wewnętrzny,
 • E95 – błąd czujnika zasilania,
 • E96 – przerwa w działaniu czujnika temperatury zewnętrznej,
 • E97 – błąd kaskady, zmieniona konfiguracja kaskady,
 • E98 – błąd BUS kaskady, utracono komunikację z innymi urządzeniami w kaskadzie,
 • E99 – błąd sterownika BUS – utracono komunikację między wyświetlaczem urządzenia a sterownikiem.
   

Piece ACV i kody błędów charakterystyczne dla serii Prestige
 

Piec ACV kod błedu

 

W piecach ACV kody błędów mogą zaczynać się nie tylko literą E, ale również B. Tak jest np. w kotłach z serii Prestige. W tym przypadku warto znać takie oznaczenia jak:
 

 • E00 – błędny sygnał płomienia,
 • E02 – brak sygnału płomienia po wykonaniu 5 prób uruchomienia kotła,
 • E03 – błąd zaworu gazowego lub przetwornika,
 • E04 – trwałe zablokowanie, w przypadku częstego problemu, jakim jest w piecach ACV błąd E04, należy nacisnąć przycisk „Reset”,
 • E05 – brak detekcji płomienia,
 • E06 – błędne impulsy na wejściu MCBA,
 • E07 – błąd przekaźnika zaworu gazowego,
 • E08 – rozwarte styki presostatu powietrza,
 • E11 – błąd pamięci EPROM,
 • E12 – rozwarte styki 12-13, rozwarte styki termostatu lub uszkodzenie bezpiecznika 24V MCBA,
 • E13-E17 – błąd wewnętrzny,
 • E18 – T1 powyżej 110 stopni Celsjusza,
 • E19 – T2 powyżej 110 stopni Celsjusza,
 • B24 – odwrotnie podłączone czujniki NTC1 i NTC2,
 • E25 – zbyt szybki przyrost temperatury zasilania T1,
 • B26 – rozwarte styki presostatu gazu lub ciśnienia wody, to częsty przypadek w piecach ACV. Błąd B26 można zniwelować poprzez dokładne sprawdzenie presostatu gazu i ciśnienia lub wezwanie serwisantów w celu wymiany tych elementów,
 • E28 – brak sygnału wentylatora,
 • E29 – sygnał tacho z wentylatora nie osiąga poziomu 0,
 • E30 – zbyt duża różnica temperatur między zasilaniem a powrotem,
 • E31 – zwarcie NTC1,
 • E32 – zwarcie NTC2,
 • E33 – zwarcie NTC3,
 • E35 – zwarcie NTC5,
 • E36 – przerwa w obwodzie NTC1,
 • E37 – przerwa w obwodzie NTC2,
 • E38 – przerwa w obwodzie NTC3,
 • E40 – przerwa w obwodzie NTC5,
 • B43 – wartości parametrów EPROM poza zakresem,
 • E44 – błąd wewnętrzny,
 • E52 – zbyt wysoka temperatura spalin NTC5,
 • E60 – błąd odczytu parametrów,
 • E61 – zamknięty presostat powietrza w chwili, kiedy powinien być otwarty,
 • B62 – niskie ciśnienie wody,
 • B65 – problem z zasilaniem wentylatora,
 • E83 – za wysoka temperatura na czujniku NTC6,
 • E113 – problem z zasilaniem,
 • E114 – błędne adresy kaskad,
 • E115 – błąd wewnętrzny,
 • B116 – wahania częstotliwości prądu powyżej 1,5 Hz lub błąd procesora,
 • B117 – otwarcie styków presostatu powietrza podczas pracy palnika,
 • B118 – zanik prądu jonizacji,
 • B119 – otwarcie styków presostatu gazu podczas pracy palnika,
 • E122 – błędne oporności czujników NTC1 lub NTC2,
 • E123 – uszkodzenie czujnika NTC1 lub NTC 2,
 • E124 – zablokowany czujnik NTC1 lub NTC 2.  
   

Piec ACV i kody błędów – co robić?
 

W wielu przypadkach kodów błędów z zaistniałymi sytuacjami można poradzić sobie samodzielnie np. poprzez zresetowanie kotła. Warto też dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia, styki i wyeliminować wszelkie zanieczyszczenia na przewodach i poszczególnych elementach pieca. Jeżeli problem nadal występuje, należy wezwać sprawdzonego fachowca - polecamy nasz serwis pieców gazowych.

Pomoc serwisantów to o wiele rozsądniejsze rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa dla nas samych, jak i samego urządzenia. Próby samodzielnej naprawy mogą pogłębić awarię i spowodować dodatkowe, kosztowne uszkodzenia, co dodatkowo wydłuży okres naprawy lub przerwy w funkcjonowaniu pieca. Jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych serwisantów,  znajdziesz ich w serwisie Naprawa.pl. To możliwość umówienia spotkania w dogodnym czasie i możliwie jak najszybciej. Ponadto serwisanci z Naprawa.pl dokładnie sprawdzą wszystkie podzespoły i części pieca oraz udzielą porad w zakresie lepszej pracy urządzenia i uzyskania maksymalnej efektywności. To także zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii w przyszłości.

 

Co możemy dla Ciebie naprawić?

Kod pocztowy
Wybierz usługę